Řešení často se opakujících otázek a problémů, typy pro práci

Jan Sýkora (JS), David Kopecký (DK), Jiří Hozman (JH)
rev. 1.1.1 (5.3.2003)

Zde naleznete odpovědi na nejčastěji se vyskytující otázky a problémy a rovněž typy pro práci s aplikačními balíky.


1. Obecné otázky

2. Klienti UNIX

 1. (JS) Přenos dat mezi dvěma UNIX stroji pomocí scp.

3. Klienti Windows

 1. (JS) Chci si inicializovat účet Samby pro přístup k domovským adresářům serveru z Windows.
 2. (DK) Nainstaloval jsem lokálně (Win95/98) tiskárnu HPlj5 a nemohu zadat oboustranný tisk

4. Vybrané typy pro práci s programovými balíky

V této kapitole jsou uvedeny bez nároku na úplnost některé vybrané typy pro práci s aplikačními balíky zahrnující nejtypičtější úkony.
 1. (JS) Klient e-mail  pine - plně podporuje protokol imap 4.1 a jehož struktura email adresářů je i v lokálním režimu plně slučitelná se strukturou imap adresářů a lze je tedy sdílet jak při přístupu přes imap, tak i lokálně (výhodné zejména pro případ pomalého spojení).
 2. (JS) Editor nedit - Editor nedit představuje uživatelsky velmi přívětivý, ale přítom velmi výkonný textový editor. Pro programátory či uživatele Matlabu je příjemná možnost grafického zvýraznění syntaxe.
 3. (JS) Editor vi (vim) - Editor vi bývá uváděn jako demonstrativní ukázka "odpudivosti" UNIXových aplikací. Nicméně pokud se ho naučíte ovládat, zjistíte, že je velmi výkonný a hlavně práce s ním je velmi rychlá - není totiž třeba neustále přesouvat ruku mezi klávesnicí a myší. Pro ty co píši všemi deseti to znamená skutečně velké zrychlení práce. Dejte mu šanci a uvidíte sami.
 4. (JS) LyX - rejstřík - K vytvoření rejsříků v textu potřebujete pouze dvě věci: (1) v místě textu, kde zmiňuje nový pojem použijte položku menu Insert/IndexEntry (2) v mistě, kde chcete mít rejstřík (konec dokumentu) použijte položku menu Insert/Lists&TOC/IndexList. V česky psaném textu se předpokládá, že jste definovali jazyk čeština v nastavení dokumentu (Layout/Document). Jediný problém je, že nadpis rejstříku je Index a ne Rejstřík, jak bychom možna požadovali. Na vině je soubor /usr/share/texmf/tex/generic/babel/czech.ldf, kde je to tak prostě definováno. Ke změně ale bohatě stačí, pokud v preambuli uvedete
  1. \addto\captionsczech{%
     \def\indexname{Rejstřík}%
     }%
  Druhým problémem je řazení podle české abecedy - na jeho řešení se pracuje.
 5. Další užitečné typy pro práci od zde.