37ASP Aplikace signálových procesorů Rozsah výuky:2+2
Přednášející (garant):Skalický P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:137 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:
Předmět je určen pro studenty, kteří se chtějí naučit prakticky navrhovat obvody číslicového zpracování signálů se signálovými procesory a ostatními univerzálními nebo specializovanými obvody. V předmětu se předpokládají znalosti základů číslicové a mikroprocesorové techniky.

Osnovy přednášek:
1. Signálové procesory a číslicové zpracování signálů v radiokom. zařízení
2. Číslic. filtrace v komunik. řetězci. Návrh číslic. filtrů a jejich implem. pomocí DSP
3. Převzorkování diskrétního signálu a jeho vlastnosti, decimace
4. Interpolace, polyfázové filtry a filtry s vícenásobným vzorkováním
5. Interpolační filtry, efektivní struktury a algoritmy
6. Vliv aritmetiky a vyjádření čísel na vlastnosti ČZS. Cykly. Odezva DS na náh. sig.
7. Technické prostředky číslic. zprac. signálu (univ. a spec. obvody, procesory)
8. Archit. sign. proc., odlišn. Archit. aritmetických jednotek a generátorů adres
9. Metody zvyšování výkonu signálových procesorů
10. Návrh multiprocesorového systému
11. Algoritmizace úlohy ČZS, algoritmy funkcí, jazyk symbolických adres
12. Realizace kodéru, dekodéru, digitálního směšovače pomocí DSP
13. Využití DSP v číslicových rozhlasových, radiokom. a měřících systémech
14. Modifikace DSP pro funkční bloky ČZS v komunikačních systémech

Osnovy cvičení (úterní cvičení pro obor RADIOELEKTRONIKA):
1. Úvod, bezpečnost práce v laboratoři
2. Vliv kvantování koeficientů DS na vlastnosti realizačních struktur (zadání č.1, návod)
3. Návrh filtru s konečnou impulzní odezvou s využitím Parks-McClellanova algoritmu (zadání č.2, návod)
4. Simulace zpracování reálného signálu DS s pomocí simulátoru (zadání č.3, návod)
5. Zpracování signálu s pomocí DSK-5416, realizace filtru FIR (zadání č.4)
6. Generátor harmonického signálu na DSK-5416 (zadání č.5)
7. Realizace modulátoru FSK (zadání č.6), zadání semestrálních prací
8. Realizace modulátoru FSK
9. Demodulátor FSK (zadání č.7)
10. Demodulátor FSK
11. Konzultace k semestrálním pracím
12. rezerva
13. Odevzdání semestrálních prací
14. Udělení zápočtů

Osnovy cvičení (pro obor MĚŘENÍ):
 Úloha č.1
 Úloha č.2
 Úloha č.3
 Úloha č.4
 Úloha č.5
 Úloha č.6
 Úloha č.7
 Úloha č.8

Literatura:
[1] Skalický, P.: Aplikace signálových procesorů. Skripta ČVUT, Praha 2003
[2] Skalický, P.: Aplikace signálových procesorů, Cvičení. Skripta ČVUT, Praha 2003
[3] Skalický, P.: Digitální filtrace a signálové procesory. Skripta ČVUT, Praha 1997
[4] Skalický, P.: Algoritmizace úloh pro DSP. Interní učební text, Praha 1998
[5] Morgan, D.: Practical DPS Modeling, Techniques a Programming. John Wiley, 1994
[6] McClellan, J.M.: Computer-Based Exercies for Signal Proccesing Using Matlab. Prentice Hall, 1997

Požadavky: