K337 Logo

VýukaA0M37MOT

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > A0M37MOT > index

[CZ] [EN]Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky


Semestr: ZS 2010/2011Rozsah: 2+2
Zakončení: Z,Zk
Garant:Prof. Ing. Miloš Klíma CSc., B3-547, 2226, klima[at]fel.cvut.cz
Přednášky:
Cvičení:Ing. Karel Fliegel Ph.D., T2:B3-556, 2248, fliegek[at]fel.cvut.cz
Doc.Mgr. Petr Páta PhD., B2-730, 2205,2248, pata[at]fel.cvut.cz


Obecné informace o předmětu:

Předmět je zaměřen na nejnovější oblasti obrazové techniky a videotechniky, které aplikačně prostupují téměř všechny oblasti technické praxe související s interakcí s lidským pozorovatelem. Vzhledem k mimořádně rychlému rozvoji této oblasti je obsah přednášek velmi rychle průběžně inovován. Předmět se zabývá hlavními funkčními bloky těchto systémů ať již hardwarovými, tak i softwarovými.

Výukový portál KME Moodle - přednášky

Výukový portál KME Moodle - cvičení


 Aktuální informace


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 20. 09. 2010 11:57:59