37CS Číslicové systémy v radiotechnice Rozsah výuky:3+2
Přednášející (garant):Skalický P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:337 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:
Studenti se seznámí s technickými prostředky, kterými lze implementovat číslicové zpracování signálu v komunikačních, navigačních a radarových systémech. Je předvedena implementace algoritmů kódování/dekódování, modulace a synchronizace v komunikačních systémech a systémech určování polohy. Předpokládají se základní znalosti z číslicové techniky, teorie signálů a komunikačních systémů.

Osnovy přednášek:
1. Digitální subsystémy v komunikačních, navigačních a radarových systémech
2. Digitalizace signálu v základním, mf a vf pásmech. Vlastnosti A/D převodníků
3. Architektura digitálních uživatelských a základnových stanic komun. systémů
4. DSP sekce pro zpracování signálů v základním, mf a vf pásmech
5. Implementace číslicových filtrů v základním, mf a vf pásmech
6. Implementace číslic. zpracování komplexní obálky, modulátorů/demodulátorů
7. Implementace číslic. konvoluč. kodérů, FEC dekodérů a kanálových equalizátorů
8. Číslicová implementace komprese akustických signálů a video signálů
9. Číslicové zpracování signálu v komun. systémech s rozprostřeným spektrem
10. Implementace kmitočtových syntezátorů pro FHS a synchronizačních obvodů
11. Implementace generátorů PNP, Goldových a JPL kódů
12. Obvodové sady pro GSM, GPS a celulární PCS, popis, vlastnosti a aplikace
13. Implementace adaptivních filtrů, popis algoritmů a jejich instrumentace
14. Modelování číslicových subsystémů
 Dokumentace ke stazeni
 Dokumentace ke zkousce

Osnovy cvičení:
1. Seznámení se s programovými simulačními prostředky MATLAB a HPVEE
2. Zadání č.1
3. Zadání č.2
4. Zadání č.3, k
5. Zadání č.4
6. Zadání č.5, k
7. Zadání č.6
8. Zadání č.7, k
9. Zadání č.8
10. Zadání č.9, k
11. Zadání č.10
12. 
13. Test
14. Zápočty + náhrada testu

Literatura:
[1] Skalický, P.: Digitální filtrace a signálové procesory. Skripta ČVUT, Praha 1997
[2] Skalický, P.: Algoritmizace úloh pro DSP. Interní učební text, Praha 1998
[3] Dokumentace k produktům Matlab a HPVEE
[4] Analog Devices: Digital Signal Applications Using the ADSP Family. Prentice Hall, Volume 2, New York 1995
[5] Analog Devices: High Speed Design Technique. Analog Devices, Norwood 1996
[6] http://www.analog.com/

Požadavky: