K337 Logo

Výuka


X37MMT

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37MMT > index

[CZ] [EN]Multimediální technikaPřednášky
TýdenDatumTéma
12.10.2008Úvod, přehled problematiky, shrnutí X34FOT(K337) a X37MTT(Video)
29.10.2008Fyziologické a psychovizuální vlastnosti vidění (HVS) - hierarchie zpracování obrazu
316.10.2008Digitalizace obrazu, obrazové a AV formáty pro multimédia a počítačovou techniku
423.10.2008Fotometrie, kolorimetrie - vjem a věrnost barevného podání (CIE XYZ a CIE LAB)
530.10.2008ODPADÁ (Výuka podle pondělního rozvrhu)
66.11.2008Moderní zobrazovací metody (Ing. Hrubeš)
713.11.2008Metody předzpracování obrazové informace - základní operace nad obrazem
820.11.2008Kompresní metody obrazu pro multimédia - I.generace (DPCM, DCT, predikce pohybu), II.generace (wavelety, fraktály, modely)
927.11.2008Multimediální technologie a pozorující subjekt, základy kinematografie (doc. Myslík, FAMU)
104.12.2008Současná desktop polygrafie - kolorimetrické aspekty (dr. Kaiser, FOMEI)
1111.12.2008Fotografie - negativní a pozitivní proces, digitální fotografie
1218.12.2008Osvětlování, software, holografie.
138.1.2008Kompresní standardy
1415.1.2008Přehled předneseného, opakování, rezerva.
Cvičení
TýdenDatum Detaily
130.9.2008Par. 1, T2:B3-554: Úvod, seznámení s organizací a náplní cvičení, bezpečnost práce. Základy programování v Matlabu.
1. Cvičení: Generování testovacího obrazce.
27.10.2008Par. 2, T2:B3-554: Úvod, seznámení s organizací a náplní cvičení, bezpečnost práce. Základy programování v Matlabu.
1. Cvičení: Generování testovacího obrazce.
314.10.2008Par. 1, T2:B3-554: Pokročilé programování v Matlabu, Image Processing Toolbox.
2. Cvičení: Převodní charakteristika (LUT) a histogram.
421.10.2008Par. 2, T2:B3-554: Pokročilé programování v Matlabu, Image Processing Toolbox.
2. Cvičení: Převodní charakteristika (LUT) a histogram.
528.10.2007Odpadá (státní svátek)
64.11.2008Par. 2, Sk. A, T2:B3-552: Úloha osvětlování.
711.11.2008Par. 1, T2:B3-554: Pokročilé programování v Matlabu, Image Processing Toolbox.
3. Cvičení: 2D konvoluce, filtrace a detekce hran.
818.11.2008Par. 2, T2:B3-554: Pokročilé programování v Matlabu, Image Processing Toolbox.
3. Cvičení: 2D konvoluce, filtrace a detekce hran.
925.11.2008Par. 1, T2:B3-554: Pokročilé programování v Matlabu, Image Processing Toolbox.
4. Cvičení: Ztrátová komprese obrazu - JPEG.
102.12.2008Par. 2, T2:B3-554: Pokročilé programování v Matlabu, Image Processing Toolbox.
4. Cvičení: Ztrátová komprese obrazu - JPEG.
119.12.2008Par. 1, T2:B3-554: Kontrolní test.
5. Cvičení: Zpracování výsledků měření z laboratorní úlohy na osvětlování.
1216.12.2008Par. 2, T2:B3-554: Kontrolní test.
5. Cvičení: Zpracování výsledků měření z laboratorní úlohy na osvětlování.
136.1.2008Odpadá (výměna za laboratorní cvičení 3.-7.11., T2:B3-552)
1413.1.2008Par. 1, Par. 2, T2:B3-554: Náhrada kontrolního testu, konzultace, zápočet.

Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 29. 09. 2006 23:10:45