K337 Logo

Výuka


X37MMT

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37MMT > index

[CZ] [EN]Multimediální technika


Podmínky zápočtu a zkouška

Zápočet:

Účast na všech cvičeních je povinná. Výjimkou je nemoc a jiné vážné důvody. Dvě neomluvené absence jsou důvodem pro neudělení zápočtu. Podmínkou pro udělení zápočtu je předvedení funkčních individuálních projektů v Matlabu, které budou řešeny v průběhu semestru. Dále pak absolvování praktického cvičení na techniku osvětlování ve studiu a zpracování výsledků měření z této úlohy. Udělení zápočtu je podmínkou pro úspěšné vykonání zkoušky. Hodnocení aktivity studenta v průběhu cvičení tvoří 20% celkového hodnocení zkoušky z předmětu.

Zkouška:

Okruhy otázek X37MMT verze 2007/2008

 1. Anatomie oka – optický systém, senzorický systém.

 2. Základní fyziologické zákony vidění (Talbotův z., Ferry-Porterův z., Weber-Fechner), trichromatické vnímání barvy

 3. Psychovizuální aspekty vidění - hierarchie zpracování obrazu ve vizuálním systému, subjektivní kvalita obrazu

 4. Fotometrie – základní veličiny

 5. Kolorimetrie – vjem a měření barevných světel, gamut, barevné prostory CIE RGB, CIEXYZ, diagram stejných rozdílů, CIE Lab

 6. Základy osvětlování – typy zdrojů, expozice, barevná teplota

 7. Digitalizace obrazu – vzorkovací rastry, obrazové formáty bitmapové a vektorové

 8. Klasická fotografie – základní principy a parametry

 9. Digitální fotografie – analogová a digitální část, základní charakteristiky, definice EV,

 10. Základy zdrojové komprese obrazu – bezeztrátové a ztrátové kódování, irelevantní a redundantní informace

 11. Kompresní metody obrazu pro multimédia - I.generace (DPCM, DCT, predikce pohybu, VLC, RLC)

 12. Kompresní metody obrazu pro multimédia - II.generace (waveletová transformace a SBC, vektorová kvantizace, fraktály, kódování pomocí modelu)

 13. Metody předzpracování obrazové informace pro multimédia (geometrické transformace, interpolace, hranové operátory, potlačování rušení a šumu)

 14. Kompresní standardy pro multimedia – JPEG

 15. Desktop polygrafie – transformace barevných prostorů a gamutů, barevné profily,

 16. Základní poznatky z psychovizuální oblasti – obraz jako sdělení, typy záběrů, kompozice scény


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 29. 09. 2006 23:10:45