K337 Logo

Výuka


X37SGS

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37SGS > index

[CZ] [EN]Signály a systémy


Semestr: ZS 2009/2010Rozsah: 3+1
Zakončení: Z+Zk
Garant:Ing. Libor Seidl CSc., B2/723, 2255, seidl[at]fel.cvut.cz
Přednášky:
Cvičení:Ing. Petr Kačmařík Ph.D., B2-723, 2258, kacmarp[at]fel.cvut.cz
Ing. Libor Seidl CSc., B2/723, 2255, seidl[at]fel.cvut.cz


Obecné informace o předmětu:

Popis signálu ve spojitém i diskrétním čase, popis soustavy, průchod signálu soustavou.

Doplnění a prohloubení vybraných témat z předmětu X37SAS (ortogonální rozklad signálu, vzorkování rádiového signálu).

Náhodné signály a jejich pravděpodobnostní a časový popis.

Základy teorie staistického zpracování signálu - odhad parametrů, detekce, optimální filtrace.

Prerekvizity, korekvizity, požadavky k případnému vstupnímu testu:

Poznatky z matematiky: zejména práce s komplexními čísly a funkcemi, maticové operace, integrání transformace (Laplaceova, Fourierova, Z-transformace), Fourierova řada.

Poznatky z předmětu X37SAS.

Základy práce v prostředí Matlab.


 Aktuální informace


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 29. 09. 2006 23:01:31