K337 Logo

VýukaX37ZKT

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37ZKT > index

[CZ] [EN]Základy komunikační techniky


Semestr: ZRozsah: 2+2
Zakončení: Z., Zk.
Garant:Doc. Ing. Josef Dobeš CSc., B2-722, 2207, dobes[at]fel.cvut.cz
Přednášky:
Cvičení:Ing. Jaroslava Horevajová CSc., C3-437, 5973, horevjar[at]fel.cvut.cz
Ing. Karel Ulovec PhD., T2:C3-436, 5973, xulovec[at]fel.cvut.cz


Obecné informace o předmětu:

X37ZKT

Předmět je vyučován pouze v zimním semestru. Část předmětu zajišťovaná Katedrou radioelektroniky (13137) je vyučována v 1. až 9. týdnu semestru (platí pro přednášky i cvičení). Další část zajišťuje Katedra telekomunikační techniky (13132). Cvičení jsou laboratorní.

Anotace:

13137: Základy komunikace, schéma a kapacita komunikačního systému. Přenosové prostředí. Komunikace po vedení. Přenos po VVN, VN, NN a trakčních vedeních a sítích. Rádiová komunikace. Modulace analogové a digitální. Rozhlas AM, FM, stereofonní vysílání. Princip televize, normy. Digitální rozhlasové a televizní vysílání. Obvodové koncepce a vlastnosti rádiových vysílačů a přijímačů. Mobilní komunikace.

13132: Komunikace po vedení, parametry metalických a optických přenosových cest. Sítě pro přenos dat. Přenos informace po silových vedeních a sítích.

Seznam měřených úloh:

13137:

1. úloha: Přenos AM signálu rezonančním zesilovačem ve třídách A až C

2. úloha: Měření na vysílači zemské digitální televize

3. úloha: Měření impulsně modulovaného signálu, vzorkovací teorém

4. úloha: Měření obrazového a zvukového signálu analogové televize

5. úloha: Měření základních parametrů rozhlasového přijímače

6. úloha: Vlastnosti a parametry stereofonního kodéru

13132:

7. úloha: Měření analogových parametrů metalického vedení

8. úloha: Datové okruhy s modemy, diagnostika rozhraní I2 a I1, spektra signálů, chybovost přenosu

9. úloha: Moderní telekomunikační služby s důrazem na využití v dispečerském provozu

10. úloha: Měření a nastavování systému pro lokální přenos dat prostřednictvím rozvodné sítě NN


 Aktuální informace

20. 9. 2010Aktualizovány stránky pro ZS 2010-11


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 03. 10. 2007 17:14:53