A1B37KEL - Komunikace a elektronika

Náplň předmětu: Účelem předmětu je získání základního přehledu ze souvisejících oborů komunikace a elektronika. V první části se studenti seznámí se základy komunikace, s principy nejdůležitějších analogových a digitálních modulací a se základní koncepcí radiových systémů. Poté se studenti seznámí se základními prvky, zapojeními a funkčními bloky elektroniky. Závěrečná část je věnována výkladu základních obvodů radiotechniky.

  • Rozsah 2p+2l, klasifikovaný zápočet, zimní semestr, 4 kredity
  • Rozvrh předmětu na serveru FEL


Aktuality

Přednášky

Cvičení

root/cz/a1b37kel/a1b37kel.txt · Last modified: 2018/10/08 13:13 by ulovec
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0