A1B37KEL - Komunikace a elektronika

Náplň předmětu: Účelem předmětu je získání základního přehledu ze souvisejících oborů komunikace a elektronika. V první části se studenti seznámí se základy komunikace, s principy nejdůležitějších analogových a digitálních modulací a se základní koncepcí radiových systémů. Poté se studenti seznámí se základními prvky, zapojeními a funkčními bloky elektroniky. Závěrečná část je věnována výkladu základních obvodů radiotechniky.

 • Rozsah 2p+2l, klasifikovaný zápočet, zimní semestr, 4 kredity
 • Rozvrh předmětu na serveru FEL


Aktuality

 • 12. října 2017 - k dispozici návody k úlohám 1 až 3 pro týdny 5. — 7.
 • 27. září 2017 - první zveřejnění stránek pro zimní semestr, akademický rok 2017/2018


Přednášky

 • Anotace předmětu na serveru FEL
 • Každé úterý, 7. - 8. vyučovací hodina (12:45 - 14:15), m. č. T2:C3-436

Podklady k přednáškám, témata k zápočtovému testu

 • Materiály jsou v předstihu zasílány na emailové adresy studentů.

Cvičení

 • Semináře - Ing. Pavel Puričer (e-mail)
 • Laboratoře - Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (e-mail)

Časový plán semestru

středa náplň
1. 4. 10. 2017 Úvod do laboratoří, BOZP, základní informace ke cvičení
2. — 3. 11. 10. — 18. 10. 2017 Semináře
4. 25. 10. 2017 Seminář/Laboratorní cvičení - Softwarové rádio (SDR)
5. — 7. 1. 11. — 15. 11. 2017 Měření úloh 1 až 3
8. — 10. 22. 11. — 6. 12. 2017 Měření úloh 4 až 6
11. — 13. 13. 12. 2017 — 3. 1. 2018 Semináře
14. 10. 1. 2018 Zápočtový test, udílení zápočtů

Seznam úloh

 1. Přenos AM signálu rezonančním zesilovačem ve třídách A až C
 2. Měření na vysílači zemské digitální televize
 3. Měření na směšovači a mezifrekvenčním filtru
 4. Experiment se vzorkováním a rekonstrukcí signálu
 5. Měření základních parametrů rádiového přijímače
 6. RC oscilátor — návrh, realizace a měření

Na co nezapomenout

 • Domácí příprava - v návodech k laboratorním úlohám je uložena domácí příprava formou jednoduchých otázek. Jejich vypracování znamená snadnější a rychlejší měření.
 • Maximálně 3 body za úlohu = 21 bodů celkem (úlohy 1–6 + SDR) = 35% podíl z celkového hodnocení podle ECTS. Body jsou přidělovány na konci každého laboratorního cvičení - dodatečná odevzdání: do 1 týdne od měření stále max. 3 body, do dvou týdnů od měření max. 1,5 bodu, pozdější odevzdání 0 bodů (pouze kontrola správnosti). Ohlídejte si zapsání získaných bodů do docházkových listů.
 • Náhrady jsou možné po individuální domluvě pouze ve výjimečných případech - dlouhodobá nemoc, studijní pobyt v zahraničí apod.
 • Při nekonání laboratorní úlohy z důvodu vyšší moci (rektorské/děkanské volno, havárie, rekonstrukce,…) bude bodová ztráta kompenzována.
 • Podmínky získání klasifikovaného zápočtu: alespoň 11 bodů z laboratorních úloh, absolvování zápočtového testu; klasifikace podle ECTS: 35 % laboratorní úlohy, 65 % zápočtový test (50 % otázky z přednášek a 15 % příklady ze seminářů).
 • Klasifikace ECTS:
  • 100 - 90: A
  • 89 - 80: B
  • 79 - 70: C
  • 69 - 60: D
  • 59 - 50: E
  • pod 50: F

Návody ke cvičením

Návody ke cvičením najdete po předchozím přihlášení zde.

Přihlašovací údaje zadejte po volbě “Login” na této stránce v levém sloupci dole. Pouze studenti zapsaní v tomto semestru na předmět A1B37KEL jsou oprávněni získat přihlašovací údaje. Při potížích s přihlášením e-mail.

root/cz/a1b37kel/a1b37kel.txt · Last modified: 2017/12/05 11:23 by ulovec
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0