A1B37KEL - Komunikace a elektronika

Náplň předmětu: Účelem předmětu je získání základního přehledu ze souvisejících oborů komunikace a elektronika. V první části se studenti seznámí se základy komunikace, s principy nejdůležitějších analogových a digitálních modulací a se základní koncepcí radiových systémů. Poté se studenti seznámí se základními prvky, zapojeními a funkčními bloky elektroniky. Závěrečná část je věnována výkladu základních obvodů radiotechniky.

 • Rozsah 2p+2l, klasifikovaný zápočet, zimní semestr, 4 kredity
 • Rozvrh předmětu na serveru FEL


Aktuality

 • 26. září 2016 - první zveřejnění stránek pro zimní semestr, akademický rok 2016/2017


Přednášky

 • Anotace předmětu na serveru FEL
 • Každé úterý, 8. - 9. vyučovací hodina (13:30 - 15:00), m. č. T2:C3-132

Podklady k přednáškám, témata k zápočtovému testu

Průběžně aktualizováno.

Laboratorní cvičení

 • Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (e-mail)
 • Ing. Štěpán Matějka, Ph.D. (e-mail)

Časový plán semestru

středa čtvrtek náplň
1. 5. 10. 2016 6. 10. 2016 Úvod do laboratoří, BOZP, základní informace k laboratorním úlohám
2. — 8. 12. 10. — 23. 11. 2016 13. 10. — 24. 11. 2016 Měření úloh 1 až 7
9. — 13. 30. 11. 2016 — 4. 1. 2017 1. 12. 2016 — 5. 1. 2017 Semináře 1 až 5
14. 11. 1. 2017 12. 1. 2017 Zápočtový test, udílení zápočtů

Rozdělení

Paralelka Den a hodina Místnost Vyučující Docházkové listy
1001 středa, 3 - 4, 9:15 - 10:45 Laboratoře T2:C3-436
Semináře T2:C3-438
Š. Matějka
K. Ulovec
1002 středa, 5 - 6, 11:00 - 12:30 Laboratoře T2:C3-436
Semináře T2:C3-438
Š. Matějka
K. Ulovec
1004 středa, 9 - 10, 14:30 - 16:00 Laboratoře T2:C3-436
Semináře T2:C3-438
Š. Matějka
K. Ulovec
1005 středa, 11 - 12, 16:15 - 17:45 Laboratoře T2:C3-436
Semináře T2:C3-438
Š. Matějka
K. Ulovec
1007 čtvrtek, 9 - 10, 14:30 - 16:00 Laboratoře T2:C3-436
Semináře T2:C3-438
Š. Matějka
K. Ulovec

Seznam úloh

 1. Přenos AM signálu rezonančním zesilovačem ve třídách A až C
 2. Měření na vysílači zemské digitální televize
 3. Měření parametrů dvouvodičových vedení
 4. Experiment se vzorkováním a rekonstrukcí signálu
 5. Měření základních parametrů rádiového přijímače
 6. RC oscilátor — návrh, realizace a měření
 7. Měření na směšovači a mezifrekvenčním filtru

Na co nezapomenout

 • Domácí příprava - v zadáních úloh je uložena domácí příprava formou jednoduchých otázek. Jejich vypracování znamená snadnější a rychlejší měření.
 • Maximálně 3 body za úlohu = 21 bodů celkem = 35% podíl z celkového hodnocení podle ECTS. Body jsou přidělovány na konci každého cvičení - dodatečná odevzdání: do 1 týdne od měření stále max. 3 body, do dvou týdnů od měření max. 1,5 bodu, pozdější odevzdání 0 bodů (pouze kontrola správnosti). Ohlídejte si zapsání získaných bodů do docházkových listů.
 • Náhrady jsou možné po individuální domluvě pouze ve výjimečných případech - dlouhodobá nemoc, studijní pobyt v zahraničí apod.
 • Při nekonání laboratorní úlohy z důvodu vyšší moci (rektorské/děkanské volno, havárie, rekonstrukce,…) bude bodová ztráta kompenzována.
 • Podmínky získání klasifikovaného zápočtu: alespoň 14 bodů z laboratorních úloh, absolvování zápočtového testu; klasifikace podle ECTS: 35 % laboratorní úlohy, 65 % zápočtový test (50 % otázky z přednášek a 15 % příklady ze seminářů).
 • Klasifikace ECTS:
  • 100 - 90: A
  • 89 - 80: B
  • 79 - 70: C
  • 69 - 60: D
  • 59 - 50: E
  • pod 50: F

Návody ke cvičením

Návody ke cvičením najdete po předchozím přihlášení zde.

Přihlašovací údaje zadejte po volbě “Login” na této stránce v levém sloupci dole. Pouze studenti zapsaní v tomto semestru na předmět A1B37KEL jsou oprávněni získat přihlašovací údaje. Při potížích s přihlášením e-mail.

root/cz/a1b37kel/a1b37kel.txt · Last modified: 2016/12/20 15:19 by ulovec
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0