A2B37ROZ - Rádiové obvody a zařízení

Náplň předmětu: Účelem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi, parametry a metodologií návrhu radiových obvodů, radiových funkčních bloků a komplexnějších bloků radiových vysílačů a přijímačů. Přednášky jsou postupně zaměřeny na prvky, obvody, funkční bloky a systémy používané na radiových frekvencích. Cvičení jsou seminární i laboratorní, semináře jsou zaměřeny na základní výpočty z oblasti radiových funkčních bloků a měření jsou věnována kromě základních funkčních bloků i komplexnější problematice z oblasti radiových vysílačů a přijímačů.

 • Rozsah 2p+2l, klasifikovaný zápočet, zimní semestr, 6 kreditů
 • Anotace předmětu na serveru FEL
 • Rozvrh předmětu na serveru FEL


Aktuality

 • 12. října 2017 - k dispozici návody k úlohám 1 až 3 pro týdny 4. — 6.
 • 27. září 2017 - první zveřejnění stránek pro zimní semestr, akademický rok 2017/2018

Přednášky

Každý čtvrtek, 7. - 8. vyučovací hodina, 12:45 - 14:15, m. č. T2:C3-436

Laboratorní cvičení

 • Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (e-mail)

Časový plán cvičení

Týden Náplň
1. Úvod do laboratoří, BOZP, základní informace k cvičení (T2:C3-436)
2. — 3. Semináře (T2:C3-436)
4. — 6. Měření laboratorních úloh 1 až 3 (T2:C3-436)
7. — 10. Měření laboratorních úloh 4 až 7 (T2:C3-436)
11. — 14. Semináře, zápočet;

Seznam laboratorních úloh

 1. Měření na zesilovači ve třídách A až C
 2. Měření na systému digitální televize DVB-T
 3. Měření na směšovači, základní a intermodulační produkty
 4. Měření na fázovém závěsu
 5. Měření na rádiovém přijímači FM
 6. Měření na rádiovém vysílači
 7. Měření na systému digitálního rozhlasu DRM

Na co nezapomenout

 • Domácí příprava - v návodech na laboratorní cvičení je uložena domácí příprava formou jednoduchých otázek. Jejich vypracování znamená snadnější a rychlejší měření.
 • Vytištěné návody si přinést na cvičení - úlohy se vypracovávají přímo do návodu.
 • Maximálně 3 body za úlohu, celkem maximálně 21 bodů za laboratorní cvičení. Body jsou přidělovány na konci každého cvičení - dodatečná odevzdání: do 1 týdne od měření stále max. 3 body, do dvou týdnů od měření max. 1,5 bodu, pozdější odevzdání 0 bodů (pouze kontrola správnosti). Ohlídejte si zapsání získaných bodů do docházkového listu. Na konci semestru se získané body přepočítají na procentuální podíl ke zkoušce: body/21×30, tj. max 30% podíl z celkového hodnocení zkoušky podle ECTS.
 • Při nekonání laboratorní úlohy z důvodu vyšší moci (rektorské/děkanské volno, havárie, rekonstrukce,…) bude bodová ztráta kompenzována.
 • Náhrady jsou možné pouze ve výjimečných případech po individuální domluvě - dlouhodobá nemoc, studijní pobyt v zahraničí apod.
 • Podmínky získání zápočtu: alespoň 11 bodů z laboratorních úloh.

Návody ke cvičením

Návody ke cvičením najdete zde.

Přihlašovací údaje zadejte po volbě “Login” na této stránce v levém sloupci dole. Pouze studenti zapsaní v tomto semestru na předmět A2B37ROZ jsou oprávněni získat přihlašovací údaje. Při potížích s přihlášením e-mail.

root/cz/a2b37roz/a2b37roz.txt · Last modified: 2017/10/12 15:41 by ulovec
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0