A2B37ROZ - Rádiové obvody a zařízení

Náplň předmětu: Účelem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi, parametry a metodologií návrhu radiových obvodů, radiových funkčních bloků a komplexnějších bloků radiových vysílačů a přijímačů. Přednášky jsou postupně zaměřeny na prvky, obvody, funkční bloky a systémy používané na radiových frekvencích. Cvičení jsou seminární i laboratorní, semináře jsou zaměřeny na základní výpočty z oblasti radiových funkčních bloků a měření jsou věnována kromě základních funkčních bloků i komplexnější problematice z oblasti radiových vysílačů a přijímačů.

  • Rozsah 2p+2l, klasifikovaný zápočet, zimní semestr, 6 kreditů
  • Anotace předmětu na serveru FEL
  • Rozvrh předmětu na serveru FEL


Aktuality

Přednášky

Laboratorní cvičení

root/cz/a2b37roz/a2b37roz.txt · Last modified: 2018/10/08 13:07 by ulovec
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0