České vysoké učení technické v Praze » Fakulta elektrotechnická » Katedra radioelektroniky » Laboratoř rádiových a vysokofrekvenčních měření

37VFM - Vysokofrekvenční obvody a měření pro obor MT

Návody ke cvičením

Zkouška

Termíny

 • 5. června 2007, úterý, od 9:15 nebo odpoledne od 13:00
 • 7. června 2007, čtvrtek, od 9:15 nebo odpoledne od 13:00
 • 12. června 2007, úterý, od 9:15 nebo odpoledne od 13:00
 • 14. června 2007, čtvrtek, od 9:15 nebo odpoledne od 13:00
 • 20. června 2007, středa, od 9:15 nebo odpoledne od 13:00
 • 21. června 2007, čtvrtek, od 9:15 nebo odpoledne od 13:00
 • 26. června 2007, úterý, od 9:15 nebo odpoledne od 13:00
 • 28. června 2007, čtvrtek, od 9:15 nebo odpoledne od 13:00

vždy v laboratoři 438

Organizační schéma zkoušky

 • Ukázka alespoň čtyř vypracovaných laboratorních úloh, diskuse nad předkládanými úlohami.
 • Písemná příprava dvou teoretických otázek podle níže uvedeného seznamu otázek.
 • Ústní prezentace vědomostí o zadaných teoretických otázkách na základě písemné přípravy.
 • Doplňující otázky.
 • Klasifikace, zápis zápočtu do indexu a zápis výsledku zkoušky do indexu.

Seznam teoretických otázek ke zkoušce

 1. Zvláštnosti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky, propojovací vedení ve vf měřicí technice - provedení a parametry, konektory v měřicí technice - parametry a dělení konektorů, příklady konektorů a jejich parametry
 2. Měření vf napětí - základní aspekty, definice skalárních veličin, základní principy voltmetrů, typy detektorů, převodníků a další parametry (implicitní převodník, kompenzační detektory, logaritmický detekující zesilovač)
 3. Měření vf napětí - voltmetr širokopásmový typu zesilovač-detektor a detektor-zesilovač
 4. Selektivní nepřeladitelné voltmetry nf a vf, synchronní voltmetr
 5. Vzorkovací voltmetr + měřič harmonického zkreslení
 6. Vektorový voltmetr - koncepce, měření přenosu, činitele odrazu, s-parametrů, definice s-parametrů
 7. Osciloskopy - především vzorkovací osciloskop, osciloskopické sondy
 8. Spektrální analyzátory, především heterodynní spektrální analyzátor - princip, parametry, vazba ovládacích prvků na blokové schéma
 9. Měření kmitočtu - rezonanční metody, komparativní metody, mikrovlnný čítač s harmonickým heterodynním konvertorem
 10. Měření impedance - rezonanční metody, měření pomocí měrného vedení
 11. Měření impedance - automatický balanční most, metoda I/U na vf
 12. Měření impedance vektorovým voltmetrem/vektorovým obvodovým analyzátorem - 1portové, 2portová sériová a paralelní metoda
 13. Vektorový obvodový analyzátor, princip, kalibrace, s-parametry, měření s-parametrů
 14. Měření výkonu - definice výkonových veličin, senzory (termistor, termočlánek, diodový detektor), wattmetry
 15. Šum, šumové číslo, měření šumového čísla, zdroje šumu
 16. Fázový šum - definice veličin fázového šumu, metody měření fázového šumu

mates 2007/05/30 22:59

root/cz/37vfm/37vfm.txt · Last modified: 2007/05/31 11:53 by mates
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0