AD1B37KEL - Komunikace a elektronika (kombinovaná forma studia)

Náplň předmětu: Účelem předmětu je získání základního přehledu ze souvisejících oborů komunikace a elektronika. V první části se studenti seznámí se základy komunikace, s principy nejdůležitějších analogových a digitálních modulací a se základní koncepcí radiových systémů. Poté se studenti seznámí se základními prvky, zapojeními a funkčními bloky elektroniky. Závěrečná část je věnována výkladu základních obvodů radiotechniky.

  • Rozsah 14p+6l, klasifikovaný zápočet, zimní semestr
  • Anotace předmětu na serveru FEL


Podklady k přednáškám

  • Ing. Matějka - ad1b37keltxrx122.pdf (2.97 MiB, 0x) - Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory.
    • Otázky:
      • Celkem 6 otázek je uvedeno na 2. slajdu (červená poznámka neplatí). V testu vyberu 2 náhodné.
root/cz/ad1b37kel/ad1b37kel.txt · Last modified: 2015/11/23 10:39 by mates
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0