37 MK Mobilní komunikace


Aktuální informace:

Výuka předmětu byla ukončena

Zápočty vydává Ing. Ulovec, seminární práce je třeba vždy zaslat v PDF Ing. Mikuláštíkovi.

Zápočet obdrží pouze ten, kdo bude mít odevzdaných minimálně 6 laboratorních protokolů a semestrální práci.

Semestrální práce/vypracované otázky ke zkoušce za uplynulé tři roky naleznete:

LS_06/07

LS_05/06

LS_04/05

Rozpis přednášek

Rozpis cvičení

Návody do měření

Příklady

Otázky ke zkoušce

Bonusy

Erlangovo tabulka visí zde.

Cvičení:

Cvičení probíhají ve třech blocích:

Semináře

·         počítání vzorových příkladů, konzultace

·         GSM sítě prakticky

·         Q-voice - systém pro měření kvality sítí GSM

Exkurze

·         T-Mobile

·         Eurotel

·         Vodafone

·         TV vysílač Praha – Žižkov

Laboratorní úlohy

·         FM radiostanice 145 MHz

·         GSM tester

·         datové přenosy GPRS-EDGE, UMTS-TDD HSDPA

·         měření na mobilních telefonech

·         komunikační přijímač

·         Měření na systému Wi-Fi

Podmínky zápočtu:

·         účast na cvičeních

·         zpracované protokoly z laboratorních úloh (důraz klademe na vyhodnocení naměřených výsledků – tabulky, grafy a nedlouhý výstižný závěr)

·         zpracování seminární práce, její odsouhlasení vyučujícím


1. 6. 2007 Karel Mikuláštík